odzyskaj hasło

Jeżeli zapomniałeś swojego hasła, możesz podać swój adres e-mail, którego użyłeś do zarejestrowania się, by otrzymać nowe hasło. Jeżeli nie pamiętasz swojego adresu e-mail, ale pamiętasz swój username, napisz na accounts@u2start.com by otrzymać informacje..